به این پرسش بی اندیشید:
– برای خود کار می کنید یا برای دیگران؟
– اگر فکر می کنید تمام تلاش شما برای منفعت دیگران است سخت در اشتباهید
– همه ما نخست برای خود و سپس برای دیگران کار می کنیم
– اگر مطمئن هستید مجموعه ای که در آن کار می کنید از تمام ظرفیت شما استفاده نمی کند، یا شما توان همگامی با آن‌را ندارید، آنجا را ترک کنید
– البته پیش از این تصمیم مهم تمهیدات لازم را بی اندیشید.
keyboard_arrow_up