اهمیت اعتماد به نفس:
– مراقب اعتماد به نفس خود باشید
– اعتماد به نفس اکتسابی و مسری است
– حتی از یک کودک هم می توان اعتماد به نفس را آموخت
– اگر مراقب نباشید اعتماد به نفستان نابود خواهد شد
– در انتخاب اطرافیانتان دقت کنید و از افراد با اعتماد به نفس پایین بپرهیزید
– اگر در کنار فردی احساس قدرت، انگیزه و بزرگ بودن می کنید بدانید با انسانی روبرو هستید که اعتماد به نفس بالایی دارد.
keyboard_arrow_up