چشم انداز و فعالیت های شرکت

  • فعالیت در کلیه‌ی زمینه‌های مجاز که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت توسعه و پیشبرد اهداف شرکت در داخل و خارج از کشور مفید باشد.
  • ارزیابی مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها و فعالیت‌های در حال انجام و همکاری جهت‌دار و مثبت با آن‌ها.
  • بررسی، مطالعه و اجرای انواع طرح‌های مجاز تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و مشارکت در طرح‌های یادشده.
  • عقد قرارداد با کلیه‌ی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی.
  • شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی.
  • شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.
  • مشاوره، همکاری و انجام فعالیت­های تجاری در املاک
keyboard_arrow_up