تاثیر خانواده بر شغل افراد

روان پزشکان فردی را از نظر روانشناختی سالم می دانند که تعادلی میان رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد. از این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک دستگاه در نظر گرفته می شود که براساس تأثیر و تأثر متقابل عمل می کند. با این نگاه ملاحظه می شود که چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانشناخت ی، اجتماعی و سلامت روان او اثر گذاشته و یا برعکساز آن اثر می پذیرد.
یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار فرد و سلامت روان، خانواده است. فضای خانه، نخستین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد.

خانه و خانواده محلی است که همه ما بیشتر ساعت های روز خود را در آن می گذرانیم. به همین خاطر بسیار مهم است که بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. احتمالاً شما هم به تجربه متوجه این موضوع شده اید که وقتی شرایط خانه آرام باشد برای انجام بقیه کارها هم انرژی خوبی دارید. در عین حال وقتی شرایط خانه ب ههم ریخته باشد انگار حوصله انجام هیچ کاری را ندارید. می توان گفت آرامش در خانواده هم یتواند روی رفتارهای شما در بیرون از خانه نیز اثر داشته باشد. به همین خاطر متخصصان معتقدند خانواده ی آرام یکی از مه مترین عوامل در رشد و پیشرفت هر فرد است.
یکی دیگر از مزایای خانواده آرام، سلامت روان اعضای آن است. باور به اینکه اعضای خانواده دوستمان دارند و در مواقع سختی می توانیم روی کمک شان حساب کنیم، یکی از مه مترین عوامل در سلامت روان است. این احساس باعث م یشود شما رضایت بالاتری از زندگی در کنار خانواده داشته باشید و تا حد زیادی انرژی های منفی یا خطر بروز بیمار یهایی مثل افسردگی را کاهش دهید.

مزایای برخورداری از خانواده همراه در فعالیت های شغلی

 1. ذهن پراکنده در خانواده ی همراه متمرکز شده و منجر به نتایج مثبت می شود. این امر به ویژه
  در انجام معاملات و عقد قراردادها بسیار مهم است.
 2. با رفتارهای درست در محیط خانواده و افزایش سطح انرژی، بدن انسان از حالت اسپاسم و گرفتگی خارج شده، مغز راحت تر کار می کند و دستورهای درست تری می دهد. برای تمرکز بالا نیازمند انرژی هستیم.
 3. خانواده می تواند به عنوان یک دوست همراه و مربی واقعی عمل کند. ما به طور ذاتی تنهاییم اما همراهی خانواده و ارایه ی نظرات درست حتی در مسایل بسیار ساده احساس تنهایی را در ما از بین برده و موجب احساس قدرت بیشتری می شود.
 4. توجه به این نکته ضروری است که ما هیچ موضوع غیر مهمی در زندگی نداریم، تفاوت تنها در میزان اهمیت مسائل است. همراهی خانواده موجب رعایت همه امور کوچک و بزرگ زندگی شده، اولویت بندی درست تری اتفاق می افتد و درنهایت کارهای مهم تری به سرانجام می رسد.
 5. همه نیازمند تایید شدن هستند. یکی از مهم ترین فاکتورهای رشد و موفقیت تایید اطرافیان، به ویژه اعضای خانواده است. تایید واقعی و احترام متقابل از اجزای جدایی ناپذیر فضای رشد و موفقیت است.
 6. همواره امن ترین فضا برای هر فرد محیط خانواده است. هرچه فضا را برای هم امن تر کنیم، احساس قدرت بیشتری کرده و خود را تنها حس نمی کنیم. به طور قطع انرژی گرفته شده از خانواده به محیط کار منتقل می شود.
 7. توجه داشته باشیم: هرچه حاشیه های زندگی کمتر باشد، تمرکز اعضای خانواده بیشتر بوده و نتیجه و خروجی فعالیت ها بهتر خواهد بود.
 8. همه افراد نیازمند یادآوری هستند. با یادآوری نکات درست توسط اعضای خانواده عملکرد فرد در فضای خانوادگی و تیمی بهبود می یابد.
 9. هرچه خانواده انتظار استاندارد بالاتری از فرد داشته باشد، سطح استاندارد فرد در محیط کار نیز افزایش می یابد. ابعاد ارتقای استاندارد بسیار متنوع است و مواردی مانند: شیوه گفتار، نوع پوشش، میزان مطالعه و ارتباطات درست و سالم را دربر می گیرد و فرد را از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار می کند.
 10. به یاد داشته باشید هر یک بار تشویق توسط یکی از اعضای خانواده به اندازه حمایت حداقل 100 نفر از افراد مقبول جامعه کارکرد دارد. از روش های متنوع تشویق مانند انتشار موفقیت ها در فضای مجازی با تمجید در جمع دوستان غافل نشوید.
 11. افراد خانواده مهمترین پشتوانه و موجب دلگرمی یکدیگرند. حتی زمانی که خطایی رخ می دهد با طرح درست آن در جمع خانواده می توان به اصلاح امور همت گماشت و با پذیرش مسئولیت های بیشتر اشتباهات را جبران کرد. با فرد بی مسئولیت و دور از خانواده نمی توان کارهای مهم و بزرگ انجام داد.
 12. به یاد داشته باشیم مسئولیت پذیری هر یک از اعضای خانواده در ابعاد مختلف، موجب مسئولیت پذیری بیشتر در فضای کاری و درنتیجه موفقیت بیشتر می شود.
 13. استحکام بنیان خانواده و پایبندی به تعهدات اخلاقی موجب افزایش اعتماد به نفس، احترام متقابل و در نتیجه کسب اعتماد و اعتبار فرد در محیط کار خواهد شد. انسان بی قیدوبند به جایی نمی رسد.
 14. ما انسانیم و احتمال خطا کردن برای ما وجود دارد. امن ترین و بهترین فضا برای جبران خطای احتمالی خانواده است.

موفق و پیروز باشید.

keyboard_arrow_up